Property management

Eens u een gebouw in portefeuille hebt, dragen wij er verder zorg voor. Wij nemen het volledige financieel, technisch en administratief beheer van uw gebouw op ons. Ook als syndicus.

Financieel beheer

Huur innen, onderhandelingen voeren met huurders of kopers, analyseren en optimaliseren van huur en kosten, zorgen dat alle verbruiks- en andere kosten correct doorgerekend worden aan de huurders en afrekeningen opstellen. Als rentmeester nemen wij dit van u over.

Technisch beheer

Wij staan in voor het onderhoud en beheer van uw gebouw met het oog op een verhoging van de rendabiliteit en de creatie van meerwaarde op lange termijn. Denk aan technische controles en onderhoud. We streven daarbij steeds naar een mooi evenwicht tussen kosten en baten en zorgen dat alles aansluit bij uw timing en budget.

 

Administratief beheer

Bij een gebouw hoort heel wat papierwerk. Denk aan attesten voor verzekeraars, offertes voor werken, contracten met nutsbedrijven, briefwisseling met huurders, facturen, verslagen ... Wij nemen de administratie van uw gebouw op ons, effici├źnt en transparant.