Projects & Cases

Case 1  Van verlieslatende leegstand tot duurzaam rendement

Een voormalig transportbedrijf verzamelde in de loop der jaren op een organische manier ongeveer 30.000 m

bedrijfsvastgoed. Het ging om een cluster van meerdere gebouwen en percelen. Na afstoting van de operationele activiteiten van het bedrijf bleven de gebouwen over in een patrimoniumvennootschap.

De panden bleven grotendeels leeg staan. Dat maakte ze onaantrekkelijk en wekte weinig interesse bij gebruikers of makelaars. Het gevolg was dat de patrimoniumvennootschap systematische verliezen leed. Uiteindelijk besloot de bovenliggende holding de vennootschap met haar vastgoed te verkopen. De koper van deze leegstaande gebouwen en percelen klopte aan bij Vesta XP met de vraag het vastgoed actief en concurrentieel te positioneren en het opnieuw aantrekkelijk te maken voor de huurmarkt. 

Flexibele aanpak

Het team van Vesta XP vond twee grote huurders wat de leegstand al grotendeels wegwerkte. Er werden ook kopers gezocht én gevonden voor verschillende delen van de gebouwen, wat na 2 jaar resulteerde in 3 nieuwe eigenaren. 

Na een grondige technische audit, splitste Vesta XP waar mogelijk de technische installaties. Elke nieuwe eigenaar ontving een overzichtelijk dossier dat hem in staat stelde het gebouw autonoom te beheren.

Iedereen Tevreden

Dankzij het flexibele beheer door Vesta XP kreeg elke nieuwe eigenaar de tijd om zich de technische kenmerken van het gebouw eigen te maken en zijn interne organisatie voor te bereiden om het beheer in eigen regie uit te voeren. Ook de verkopende eigenaar was tevreden. Hij kon een maximale waarde realiseren op de aankoop van deze leegstaande cluster.


Case 2 Markconforme investering dankzij globale en gestructureerde aanpak

Een Amerikaans investeringsfonds kocht de voorbije jaren meerdere panden in België. Eén daarvan was een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ongeveer 8.500 m² met gemengde functies waaronder een opslagplaats, een winkel en een kantoor. Vesta XP werd ingeschakeld voor het beheer.


Al snel was duidelijk dat er heel wat schortte aan het gebouw, zowel technisch, financieel als administratief. Het dak lekte, de elektrische installaties en de lift waren in geen jaren gekeurd, de nooduitgangen fungeerden als rokerslokalen, er ontbraken paniekdeuren en er was geen werkende branddetectie. Daarnaast werden er al jaren geen kostenafrekeningen meer gemaakt, waardoor de kastekorten van de eigenaar zich opstapelden. 

Het gevolg van dit wanbeheer was dat de zittende huurders geen vertrouwen meer hadden in de nieuwe buitenlandse eigenaar en dat de belangrijkste huurder zelfs zijn huur had opgezegd. Hoewel de Amerikanen bereid waren te investeren in het gebouw, ontbraken de vereiste dossiers om dat te staven. 

Gefaseerd, grondig en doordacht
De eerste stap van Vesta XP was de hoofdhuurder overtuigen dat de nieuwe Amerikaanse investeerder wel degelijk het gebouw volledig conform wilde stellen. Vervolgens werden de nodige budgetten vrijgemaakt en startte Vesta XP onmiddellijk met het aanbrengen van een tijdelijke brandmelding en het vrijmaken van alle nooduitgangen. In een volgende fase werd ook het dak vernieuwd en alle elektrische installaties en de lift gekeurd en conform gesteld. Naast het technisch en administratief beheer nam Vesta XP ook het financieel beheer in handen. De achterstallige kosten werden berekend en geïnd bij de huurders. Omdat sommige ruimtes leegstonden, legde Vesta XP enkele voorstellen neer om deze ruimtes klaar te maken voor de verhuurmarkt.

Duurzame investering
Het resultaat van al deze ingrepen was dat de huurovereenkomst met de hoofdhuurder succesvol hernieuwd werd en de huur verhoogd. Het gebouw is vandaag volledig gedocumenteerd inclusief alle technische installaties. De cashflows op het gebouw zijn opnieuw stabiel en verzekerd, en de aansprakelijkheden van de eigenaar ingeval van brand afgedekt. Vesta XP zorgde voor een gestructureerd en volledig administratief, technisch en financieel dossier waardoor de Amerikaanse eigenaar met dit gebouw vandaag een marktconform investeringsproduct in handen heeft.

Case 3 Syndicus waakt mee over  vlotte en correcte schade-afhandeling


Een cateringbedrijf dat eigenaar was van een magazijn in een kmo-park werd op een dag geconfronteerd met een zware brand. Als beheerder en syndicus van het kmo-park zorgde Vesta XP mee voor een vlotte opvolging en afhandeling.

Initiatief, coördinatie en overzicht

Vesta XP stelde meteen na het incident een expert aan voor de brandexpertise en contacteerde de verzekeringsmakelaar. Zo werd de schade aan het magazijn en de aanpalende units snel in kaart gebracht. Om eventuele bijkomende schade aan andere units te verhinderen en de veiligheid te waarborgen, werden de nodige maatregelen getroffen, zoals het regendicht maken van de aanpalende units en het afsluiten van het gebouw in afwachting van de heropbouw.

Vesta XP contacteerde alle eigenaars met een unit binnen het kmo-park, ook zij die niet bij de brand betrokken waren. Zo wist iedereen wat er aan de hand was. Om ervoor te zorgen dat alles snel geregeld werd en de verzekeraars de schade vlot konden afhandelen, stelde Vesta XP een rapport op met alle nuttige gegevens over de schade, de eigenaars en de verzekeringsmakelaar.

Hoewel Vesta XP neutraal blijft als het over de vergoeding van schade gaat, zorgde het team er toch mee voor dat het cateringbedrijf zijn activiteiten zo snel mogelijk weer kon opstarten.


Case 4 Verouderd pand wordt winstgevend, state-of-the-art bedrijfssite

Een verouderd pand dat te koop stond en een huurder die bijkomende opslagruimte in die buurt zocht. Meer had Vesta XP niet nodig om een project uit te denken en een plan van aanpak uit te rollen dat resulteerde in een gloednieuwe rendabele bedrijfssite.

Relaties bouwen en linken leggen
Om te beginnen werd de eigenaar van een aangrenzend perceel gecontacteerd met een verkoop als resultaat. Vesta XP overtuigde vervolgens een projectontwikkelaar om het geheel te kopen en er een nieuw gebouw op te zetten. Ondertussen knoopte Vesta XP ook gesprekken aan met een Amerikaanse vastgoedinvesteerder. Die bleek heel geïnteresseerd in het project en kocht het gebouw op plan van de projectontwikkelaar nog voor de eerste steen gelegd werd. Alles werd platgegooid en een nieuwbouw state-of-the-art gebouw van meer dan 20.000 m kwam in de plaats.

Eens het gebouw opgeleverd was, kreeg de huurder zijn bijkomende opslagruimte. Maar nog meer huurders stroomden toe. Op een jaar tijd waren alle ruimtes in het gloednieuwe gebouw verhuurd.

Verbinding en meerwaarde
Vesta XP bedacht als onafhankelijke vastgoedpartner niet alleen een strategie en rendabel plan van aanpak voor dit project, maar voorzag alle partijen van het nodige advies en volgde dit dossier van a tot z op. Het resultaat is dat zowel de kopers, verkopers als huurders in dit verhaal meerwaarde konden realiseren.