Asset Management

Wij beheren uw vermogen in vastgoed. Monitoring en onderhoud van gebouwen, begeleiding van aan- en verkoop, huurcoördinatie … In elke fase van de vastgoedcyclus doen wij er alles aan om meerwaarde voor u te creëren. 

Wij waken continu over de kwaliteit van uw pand, stellen verbeteringen voor gedurende de volledige levensloop van uw gebouw en zorgen dat de nodige werken ook daadwerkelijk en correct gebeuren.

We halen het beste in uw gebouw naar boven en verliezen daarbij nooit het wettelijk kader uit het oog. Ons doel is uw vastgoedinvestering naar een hoger niveau tillen.

Hebt u een aanzienlijke portefeuille van gebouwen, dan adviseren wij u over eventuele aanpassingen met het oog op een hogere rendabiliteit. Welke gebouwen hebben baat bij een nieuwe bestemming? Is de huur die gevraagd wordt nog marktconform gelet op de opwaardering van de buurt? Wordt een van uw panden misschien beter verkocht? We zoeken het voor u uit.