Onroerende Verhuur met optie BTW

25/10/2018

Basisprincipes 'optionele onroerende verhuur' met btw ongewijzigd

Voor de optionele btw-heffing op de professionele verhuur van gebouwen (incl. bijhorende terreinen), gelden de volgende modaliteiten:

  • de verhuur gebeurt in een professionele context (i.e. de huurder is een btw-plichtige die  het gebouw gebruikt voor zijn belaste of btw vrijgestelde economische activiteit);
  • de optie kan worden uitgeoefend voor gedeelten van een gebouw, in zoverre ze zelfstandig kunnen worden geëxploiteerd en er een afzonderlijke toegang van buitenaf is;
  • de keuze van verhuurder en huurder voor toepassing van btw geldt voor de gehele duur van de huurovereenkomst;
  • de optie kan worden uitgeoefend middels een pro fisco verklaring in de huurovereenkomst; een formele notificatie aan het btw-controlekantoor is niet vereist.

Behalve de regeling voor opslagruimtes (zie onder) heeft deze nieuwe regeling geen enkele invloed op de btw-behandeling van de al bestaande andere btw-belaste vormen van terbeschikkingstelling van onroerende goederen (bv. regeling bedrijvencentra, onroerende financieringshuur, terbeschikkingstelling parkeerruimte, enz.). Bron: BDO

Lees meer